Жамият томонидан ишлаб чикариладиган махсулотлар

Image

 

Темир бетон таянчлар ишлаб чикариш хакида маълумот.

Давлат дастурлари лойихаларини, «Худудий ЭТ» АЖ ларнинг курсатмаларини уз вактида ижросини таъминлаш, паст кучланишли электр тармокларини модернизация дастурини ижроларини бажариш максадида, хамда материал харажатларни кискартириш максадида «Фаргона ХЭТК» АЖда эски Автогараж биноси урнида темир бетон таянчларни ишлаб чикариш йулга куйилган.

Хозирги кунда жамиятда 4390 дона СВ9,5 Таянчлари ва 2610 дона СВ110 Таянчлари ишлаб чикарилган.

Темир бетон таянчларни ишлаб чикариш натижасида жамиятда уртача йилига 1,7 млрд.сум харажат иктисод килинишига эришилмокда. 

 

  • 2024-04-24 08:50:56
  • 55
  • Электр энергияси учун тўлов қулайлик
  • СМС тўловлар хабардор
  • Ахборот СМС хабар
  • Назорат харажатлар
Кабинетга ўтиш